Privacyverklaring

Eindhoven Sport, gevestigd aan Antoon Coolenlaan 1 5644 RX Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geldt tevens voor Zwembad Ir. Ottenbad en Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep, aangezien deze zijn ondergebracht onder het domein www.eindhovensport.nl.

Contactgegevens:

Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX Eindhoven

040 238 11 51, www.eindhovensport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eindhoven Sport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Met het invullen van uw gegevens geeft u toestemming om de gegevens te verwerken voor het doel van betreffend formulier. Bij ieder formulier wordt u hierover geinformeerd en staat een verwijzing naar de privacyverklaring. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eindhoven Sport verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sport@eindhoven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eindhoven Sport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Eindhoven Sport analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eindhoven Sport neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eindhoven Sport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens blijven maximaal 2 jaar bij ons bewaard zodat we u kunnen informeren over wijzigingen betreffende de dienst(en) of activiteit(en) waarvoor u uw gegevens heeft achtergelaten. De bewaartermijn van de gegevens is dus afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eindhoven Sport verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eindhoven Sport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eindhoven Sport gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Eindhoven Sport gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies of uw voorkeuren wijzigen door uw toestemming te veranderen in onze cookieverklaring. Op deze pagina vindt u ook alle cookies die bij een bezoek aan onze website in uw browser worden geplaatst.

Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe...

Wat we meten en waar we mee samenwerken

Eindhoven Sport werkt met programma's/bedrijven die ons helpen om u als bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden of u op een goedwillige manier te binden. Denk hierbij aan analytische programma's, advertentieplatformen, sociale media of e-mailsoftware. Dit zijn de programma's/bedrijven waar Eindhoven Sport mee werkt op www.eindhovensport.nl:

1. Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. De website van Eindhoven Sport maakt gebruikt Google Analytics-cookies, maar we hebben alle mogelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat we geen persoonsgegevens van u verzamelen. Dit hebben we gedaan door een verwerkersovereenkomst met Google af te sluiten, alle IP-adressen te anonimiseren, 'gegevens delen met Google' uit te zetten en geen gebruik te maken van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

2. MailPlus

MailPlus is een e-mailmarketing software. Met MailPlus kunnen gemakkelijk en geautomatiseerd e-mails worden verstuurd naar uitgebreide e-maillijsten. Een aantal formulieren op onze website zijn gelinkt met MailPlus, omdat wij ook gebruik maken van deze software. Wanneer u zich inschrijft (of al in heeft geschreven) voor onze nieuwsbrief ontvangt u mailings van ons die vanuit MailPlus worden verzonden. Omdat deze software gegevens van ons (en daarmee ook van u) verwerkt hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met MailPlus. 

3. Tawk.to

Tijdens kantoortijden is het mogelijk om via onze website met één van onze medewerkers te chatten. Op deze manier kunt u op een laagdrempelige manier contact opnemen en al uw vragen stellen. Voor deze mogelijkheid gebruiken we de chatdienst Tawk.to. Hiermee kunnen we onder andere zien op welke pagina u zich bevindt op het moment dat u contact zoekt. Zo kunnen we u van de juiste informatie voorzien en gemakkelijk al uw vragen beantwoorden. De cookies voor Tawk.to zijn noodzakelijk om deze chatdienst op een goede manier uit te kunnen voeren. We vragen enkel uw voornaam in het pre-chat formulier en het bijhouden van IP-adressen staat uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eindhoven Sport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marcom@eindhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eindhoven Sport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marcom@eindhoven.nl. Eindhoven Sport heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL): Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wilt u meer informatie over onze privacyverklaring, cookieverklaring of andere gerelateerde onderwerpen over uw privacy? Neem dan contact op met marcom@eindhoven.nl.